ЗЗСО №225
м. Києва

Здобувач освіти, один з батьків, опікун, інший законний представник, родич

Керівник ЗЗСО

РУО

ДОН

- подає заяву до ЗЗСО (її сканкопію чи фотокопію) нарочно, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку чи іншим способом за вибором

(додаток 1)

- повідомляє здобувачів освіти/батьків про можливість отримання ДО за кордоном

- надсилає здобувачам освіти/батькам сканкопію/фотокопію ДО у будь-який спосіб

- складає акт про отримання  ПД ЗЗСО в 2-х примірниках  (для ЗЗСО та РУО) (додаток 3)

- складає акт про отримання ПД РУО             в 2-х примірниках (для РУО та ДОН) (додаток 5)

- отримує ДО в ЗДУ під розписку (додаток 10)

- реєструє заяву (зберігається у ЗЗСО протягом трьох років)

- формує ПД РУО ( ПД ЗЗСО + реєстр РУО в 2-х примірниках  (додаток 4))

- формує ПД ДОН (ПД ЗЗСО + реєстр ДОН в 2-х примірниках  (додаток 6))

- формує ПД та реєстри ЗЗСО в 2-х примірниках (додаток 2)

-  передає до ДОН  ПД РУО (один прим. реєстру РУО залишається, другий передається),  не пізніше трьох днів після отримання ПД від ЗЗСО

- Передає до МОН ПД ДОН(один прим. реєстру ДОН залишається, другий передається),  не пізніше трьох днів після отримання ПД від РУО

- передає ПД та реєстри ЗЗСО (один прим. залишається, другий передається) до РУО не пізніше п’яти днів після надходження заяви

- отримує від ДОН другий примірник акту про отримання ДО (додаток 5)

- отримує від МОН другий примірник акту про отримання ДО (додаток 7)

- робить запис у книзі (журналі) обліку і видачі ДО «надіслано до ___ (назва ЗДУ) для вручення відповідно до заяви (прізвище, ініціали випускника)

- отримує від ДОН розписки про отримання ДО та передає їх до ЗЗСО

- отримує від МОН розписки про отримання ДО та передає їх до РУО

- отримує від РУО другий примірник акту про отримання ДО (додаток 3)

- отримує від РУО та підшиває розписки про отримання ДО до книги (журналу) обліку і видачі ДО).

 

 

ЗЗСО - заклад загальної середньої освіти, який видає документи про освіту

* ЗДУ – закордонна дипломатична установа. Перелік ЗДУ за посиланням: https://mfa.gov.ua/diplomatichni-ustanovi/inozemni-diplomatichni-ustanovi-v-ukrayini

* РУО – управління освіти районної в місті Києві державної адміністрації

* ДОН – Департамент освіти і науки КМДА

* МОН – Міністерство освіти і науки України

* ДО – документи про освіту (свідоцтво про здобуття базової середньої або повної загальної середньої освіти та додаток до нього)

* ПД – пакет документів (копія заяви, оригінали ДО)

* Реєстри ЗЗСО – реєстри ЗЗСО окремо по кожній ЗДУ

*ПД ЗЗСО – пакет документів (копія заяви, оригінали ДО, реєстри ЗЗСО)