ЗЗСО №225
м. Києва

ЗАТВЕРДЖЕНО

ухвалою педагогічної ради

від 27.10.2020р. (протокол № 5)

ПРАВИЛА ДЛЯ УЧНІВ

Школи І-ІІІ ступенів № 225

Оболонського району м. Києва

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Правила поведінки для учнів базуються на законах України, чинних нормативних і розпорядчих документах Міністерства освіти та науки України , органів місцевого самоврядування, Статуті школи.

УЧЕНЬ  МАЄ  ПРАВО:

- на  користування всіма наявними навчальними засобами школи з допомогою та під керівництвом вчителів та адміністрації;

- звертатись з пропозиціями, запитаннями в розв'язанні особистих питань;

- відповідно до своїх уподобань та здібностей підвищувати свій рівень знань на факультативах, відвідувати гуртки та спортивні секції;

- брати участь в олімпіадах, конкурсах, вікторинах;

- брати участь у роботі органів шкільного самоврядування, суспільному житті класу, школи;

- при з’ясуванні спірних питань відстоювати власну точку зору, переконання і погляди у коректній формі.

УЧЕНЬ  ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

- знати та виконувати свої обов'язки, дотримуватись внутрішкільного  розпорядку, бути дисциплінованим;

- дотримуватись моральних норм та правил поведінки в школі та за її межами;

- наполегливо оволодівати знаннями; дотримуватися принципів академічної доброчесності;

-   виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою;

- обов’язково дотримуватись правил поведінки та безпеки у навчальних кабінетах, спортивному залі, майстернях, шкільній бібліотеці, їдальні;

- бути завжди охайно одягненим, дотримуватись ділового стилю одягу; для уроків фізичної культури та трудового навчання обов’язкова спеціальна форма;

- дбайливо ставитися до шкільного майна, своїх і чужих речей; дотримуватися чистоти і порядку на території школи;

- чітко  знати і дотримуватися правил безпеки життєдіяльності як під час навчальних занять,  так і після їх закінчення;

- бути ввічливим у спілкуванні;

- допомагати товаришам, виявляти вимогливість до порушників дисципліни і порядку.

Свобода учня не повинна порушувати свободу іншого.

УЧНЯМ  КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- вчиняти дії, небезпечні для життя та здоров’я учасників освітнього процесу;

- приносити до школи та на її територію будь-яку зброю, вибухові або вогненебезпечні предмети і речовини, спиртні напої, наркотичні засоби, газові балончики;

- палити, грати в азартні ігри, вживати брутальні та грубі вирази;

- застосовувати фізичну силу для з’ясування відносин, залякувати однокласників, пригнічувати психологічно; булінг є неприпустимою формою поведінки учнів у школі та за її межами.

- користуватись мобільними телефонами, власними аудіовізуальними засобами під час навчального процесу без дозволу вчителя;

- запізнюватися на уроки, пропускати навчальні заняття та обов’язкові заходи без поважних причин і надання відповідних документів;

- залишати приміщення школи без поважних причин (дозвіл для виходу надає класний керівник або черговий адміністратор);

- мати неналежний зовнішній вигляд (відвертий одяг, яскрава косметика, парфуми, яскрава зачіска, громіздкі прикраси тощо).

ІІ. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА УРОКАХ

1. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

2. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших учнів від занять розмовами, іграми і іншими справами, що не стосуються уроку.

3. Заняття у школі проводяться за кабінетною системою. За кожним учнем у кожному кабінеті закріплено окреме місце. Кожен учень відповідає за збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці.

4. Під час відповіді на запитання вчителя учень повинен відповідати чітко, виразно і зрозуміло.

5. Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.

6. На уроці учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення, ввічливо та не заважаючи іншим учням

7. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов'язково присутні на уроці.

8. Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.

9. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил безпеки життєдіяльності як під час уроків, так і після їх закінчення.

ІІІ. ПОВЕДІНКА УЧНІВ ДО ПОЧАТКУ УРОКІВ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ УРОКІВ

1. Час перерви - особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, проте, не повинен заважати іншим.

2. Під час перерви учень зобов'язаний:

підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

вийти з класу, якщо попросить вчитель;

виконувати  вимогам чергового вчителя по поверху.

3. Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися з метою дотримання власної безпеки (горище, підвал, харчоблок, фізична і хімічна лабораторії, майстерні, спортзал).

4. Під час перерв забороняється бігати по школі, по сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.

5. Під час перерв забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу.

6. Під час перерв учням категорично забороняється залишати шкільну будівлю задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму.

7. Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.

8. На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового вчителя за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

9. Учні, які знайшли втрачені, загублені або забуті речі, повинні здати їх черговому вчителю.

ІV. ПОВЕДІНКА УЧНІВ У ЇДАЛЬНІ

1. Під час відвідування їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.

2. Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.

3. Учні приходять до їдальні після закінчення уроку, дотримуються черги.

4. Розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто поряд.

5. Учні самі прибирають за собою посуд зі столу.

6. Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

7. Забороняється заходити до їдальні у верхньому одязі.

V. ВИМОГИ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ УЧНІВ

1. До школи учні повинні приходити в одязі, який відповідає нормам перебування дитини у громадських місцях. Стиль одягу - діловий, класичний. Для уроків фізичної культури, трудового навчання обов’язкова спеціальна форма.

2. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.

3. Не можна зловживати косметикою і носити багато прикрас.

4. Знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.

За недотримання правил поведінки  та незадовільне навчання до учнів застосовуються заходи виховного впливу та дисциплінарні стягнення.

У разі нанесення учнем матеріальних збитків закладу,   вартість заподіяної шкоди стягується з батьків або осіб, що їх заміняють.

За поведінку учня в школі і на її території відповідальність несуть батьки (особи, що їх заміняють)