ЗЗСО №225
м. Києва

Всеукраїнський експеримент за темою «Впровадження сучасних інформаційних технологій («Єдина школа») в освітню управлінську діяльність»


З метою вдосконалення процесу управління закладом освіти, планування та організації освітнього  процесу на основі впровадження інформаційних технологій та якісного виконання дослідно-експериментальної роботи, на виконання наказу Міністерства освіти і науки від 13 березня 2019 року № 341, рішення педагогічної ради від 30.08.2019 р. (протокол №1) в школі І-ІІІ ступенів №225 Оболонського району м.Києва організовано експериментальну роботу педагогічного колективу за темою  «Впровадження сучасних інформаційних технологій («Єдина школа») в освітню управлінську діяльність» у 2019-2023 рр.

Одними з першочергових завдань розвитку суспільства є цифровізація економіки, у т.ч. освіти шляхом створення відповідних цифрових освітянських платформ, у т.ч. для використання в управлінні освітою». Згідно Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 рр. використання цифрових технологій у сфері освіти має носити багатоплатформний наскрізний характер і здійснюватися як під час навчального процесу, так і під час взаємодії учнів, батьків, учителів. «Від комп’ютерних класів до цифрових технологій у кожному учнівському портфелі, кожному класі, у кожного вчителя, на кожній парті - такою є цифрова трансформація сучасної повної загальної середньої освіти». Цифрові технології мають допомогти вчителю «автоматизувати більшу частину своєї роботи, вивільняючи час на пошук, спілкування, самовдосконалення, індивідуальну роботу з учнями, забезпечують зворотній зв’язок, підвищують ефективність управління навчальним процесом та освітою в цілому».

Концепцією розвитку електронного урядування в Україні у сфері освіти і науки передбачено здійснення заходів з розвитку «навчальних інформаційних систем для автоматизації основних процесів роботи навчальних закладів, у т.ч. електронного щоденника».

У березні 2019 р. МОН підтримано експеримент всеукраїнського рівня за темою «Впровадження сучасних інформаційних технологій («Єдина школа») в освітню управлінську діяльність» на базі Науково-методичного центру управління освіти Оболонської районної у місті Києві державної адміністрації та ряду закладів загальної середньої освіти, а саме школи І-ІІІ ступенів № 8 Оболонського району  м. Києва, школи І-ІІІ ступенів № 225 Оболонського району м. Києва, Навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІ ступенів - ліцей «Управлінські технології» № 240 «Соціум» Оболонського району м. Києва, спеціалізованої школи № 252 імені Василя Симоненка Оболонського району міста Києва (Наказ МОН від 13.03.19 № 341).

Система «Єдина школа» розроблена для представників закладів освіти, органів управління освітою, батьків та учнів і представлена у вигляді  web- та мобільних додатків на комп'ютерах, планшетах і смартфонах.  Це своєрідна «Е-школа в смартфоні», оскільки: мобільний додаток для вчителів дозволяє виставляти оцінки та надавати домашнє завдання з текстовим, графічним, аудіо-, фото- та відеоконтентом, а також бути на он-лайн зв’язку з батьками; мобільний додаток для батьків дозволяє контролювати результати навчання своїх дітей (оцінки та присутність на уроках, у т.ч. через push-повідомлення, розклад та домашнє завдання), інформує про новини та шкільні заходи, надає можливість спілкування з вчителями та консультування зі шкільним психологом; мобільний додаток для учнів надає доступ до розкладу уроків, отриманих оцінок та домашніх завдань. Електронний журнал оптимізує роботу педагога, надаючи доступ до журналів з будь-якого місця у будь-який час, дозволяючи одночасно формувати декілька документів, оскільки більшість даних записується автоматично на основі одноразового внесення чи інтегрування первинних даних. Для ефективного впровадження Системи ТОВ «ТАТЛ Технолоджі забезпечує школи експерименту планшетами.

Згідно з Інструкцією з діловодства заклади освіти можуть створювати лише в електронній формі документи тимчасового строку зберігання (до 10 років включно) за умови технічного забезпечення та з урахуванням вимог законодавства України.

Система «Єдина школа» розроблена відповідно до вимог законодавства, відповідає функціональним завданням та проста у використанні. Системі «Єдина школа» надано:

 

 

Дані Системи зберігаються на території України - у хмарному середовищі (серверах) ТОВ «ГІГАКЛАУД», яке має атестат відповідності системи захисту інформації (від 18 червня 2018 р. № 16885, дійсний до 18 червня 2023 р.), тобто в системі використовуються механізми захисту, що входять до складу вже атестованої комплексної системи захисту інформаційно-телекомунікаційного середовища «Система хмарних обчислень».